Consumisme II

Consum Conscient

Comptem amb diferents models per canviar el circuit de consum convencional. Optem per autoabastir-nos, l’intercanvi, el cooperativisme, el comerç responsable o la vinculació directa amb els productors; l’important és que resultin opcions operatives per poder-les integrar a la nostra quotidianitat. Internet és una eina increïble per explorar les alternatives que tenim a prop i crear-ne de noves, agrupant persones amb necessitats comunes per donar-los una resposta conjunta.

Alguns exemples:

  • Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. Produeix i comercialitza electricitat, a partir de fonts renovables finançades amb les aportacions econòmiques voluntàries dels seus associats. La producció es distribueix emprant la xarxa existent: Línies d’alta tensió (propietat de la REE) i línies de mitja i baixa tensió (propietat d’empreses distribuïdores) que són els organismes que formen part del mercat elèctric regulat, on no hi actua la cooperativa. Som Energia també gestiona, compra i factura l’electricitat dels socis (particulars i empreses) que la contracten de comercialitzadora, abastint-se d’electricitat verda segons els certificats de garantia d’origen (CNMC). Finalment, també gestionen compres col·lectives d’autoproducció solar. Opera arreu del territori Espanyol.
  • Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris. El seu principal objectiu és el finançament de projectes d’economia social a través de la intermediació financera. És a dir, recollir i captar l’estalvi de la societat civil per canalitzar-ho cap al finançament d’entitats que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat partint de principis ètics. Poden estalviar a Coop57 persones i entitats interessades a vincular els seus estalvis al finançament de projectes afins, i rebre’n finançament aquelles entitats pertanyents a l’economia social i solidària que en siguin socis de serveis i que aportin valor afegit al seu entorn i al conjunt de la societat.
  • Triodos Bank és un banc europeu independent que ha esdevingut referent en banca ètica i sostenible. Compromès i transparent, manté informats de les seves inversions i moviments als seus clients. Segueix un model de negoci bancari basat en valors positius, combinant la rendibilitat financera amb la social i mediambiental; invertint els estalvis dels seus usuaris a finançar iniciatives econòmicament viables i responsables amb la societat i la natura. L’operativa és similar a la d’un banc convencional, disposant d’oficines físiques (poques) i prioritzant l’ús en línia o la gestió telefònica de les finances particulars.
  • La Zona és un mercat digital del consum conscient i l’economia solidària. Els productes i serveis que s’hi ofereixen són exclusivament de cooperatives i empreses que treballen amb criteris de sostenibilitat i responsabilitat social. Per altra banda, la logística que sosté el projecte també és sostenible. El repartiment es fa amb bicicleta, a peu, en vehicle elèctric o en punts de recollida per enfortir la xarxa associativa del territori.
  • Opcions és una cooperativa sense afany de lucre que impulsa el consum conscient publicant informació per consumir menys i millor, oferint avantatges per a la seva base social.
  • COS és una Cooperativa Mutualista sense ànim de lucre, constituïda sota els principis de l’ajuda mútua i la solidaritat, amb la finalitat de crear un projecte de salut integral. Les persones associades contribueixen a la seva finalitat aportant una quota periòdica i participant activament del projecte. La totalitat dels beneficis s’inverteixen en la millora dels serveis i assumir les mutualitats socials. S’estructura en Sòcies de Treball (gestió i direcció de projecte), Sòcies Mutualistes de Treball (professionals que desenvolupen una activitat laboral a la cooperativa), Sòcies Mutualistes (usuàries de la cooperativa en condició de mutualistes) i Sòcies Col·laboradores (usuàries dels serveis sense formar part del projecte mutualista).

Enllaços

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *